Kopřivnické osmičky připomenou zajímavé výročí

03.08.2018
V úterý uplyne přesně osmdesát let od chvíle, kdy byl na vrcholu Červeného kamene položen základní kámen Rozhledny Masarykova volebního kraje.

Ačkoliv rozhledna se svého vybudování nakonec nedočkala, rozhodli se kopřivničtí skauti připomenout toto výročí v rámci projektu nazvaného Kopřivnické osmičky. „Slavnost položení základního kamene Rozhledny Masarykova volebního kraje se konala v neděli 7. srpna 1938. Měla být prvním krokem k vybudování důstojného a trvalého památníku dvacátého výročí samostatného Československa v kraji, který v letech 1907 a 1911 zvolil T. G. Masaryka svým poslancem do rakouského říšského sněmu,“ osvětlil historické souvislosti kurátor muzea Fojtství Ondřej Šalek.

Události, které následovaly po takzvané Mnichovské dohodě veškeré plány na postavení rozhledny zhatily. Rozhlednu se nepodařilo realizovat ani v poválečném období. Základní kámen postupem času zarostl vegetací, zapadal listím a byl zapomenut, a to až do 26. dubna 2013, kdy jej podle dobových fotografií nalezl historik kopřivnického muzea Fojtství Ondřej Šalek.

Podle dobových svědectví se program tehdejší slavnosti položení základního kamene odehrával zejména v kopřivnickém hostinci U Heisigů (dnešní Restaurace Pod Kaštany) a jeho náplní byl mimo jiné sraz a táborový oheň Valašské župy Svazu junáků, skautů a skautek, hudební koncert, lidová veselice a taneční zábava. V podobném duchu se ponese také akce Kopřivnické osmičky. „Její náplní bude stejně jako před osmdesáti lety setkání na temeni Červeného kamene a nové položení historického základního kamene, který byl zdarma odborně ošetřen Kamenictvím Milan Oczadly,“ prozradil Ondřej Šalek a pokračoval: „Slavnostní program bude zahájen přesně po osmdesáti letech, to znamená v úterý 7. srpna v 15 hodin kousek od vrcholu nejvyššího kopřivnického kopce a pokračovat bude od 17 hodin v Restauraci Pod Kaštany, kde je připraven doprovodný program.“

Návštěvníci si budou moci prohlédnout malou výstavku z historie kopřivnického skautingu ozvláštněnou replikou historického podsadového stanu, vyslechnout přednášku Ondřeje Šalka o „osudových osmičkách“ v kopřivnické historii, užít si táborový oheň a vystoupení kapely Cizinci. V rámci projektu, který byl finančně podpořen městem Kopřivnice, nechali skauti rovněž vyrobit pamětní odznak, který ztvárňuje všechna uváděná výročí a byl navržen ve spolupráci se studiem FlooD desigN.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Novojičínska