Kraj nakoupí nové počítače a učební pomůcky pro školy

08.11.2018
Ilustrační foto
Příspěvky od státu na učební pomůcky a vybavení škol nejsou dostačující. Moravskoslezský kraj proto školám, které zřizuje, přispívá také. Modernizace učebních pomůcek je pro udržení kvality výuky ve školách nezbytně nutná, kraj na ni ze svého rozpočtu vyčlenil skoro 10 milionů.

„Největší investice jsou potřeba hlavně v oblastech informačních a komunikačních technologií, které se velmi rychle vyvíjejí. Moravskoslezský kraj tedy přispěje přes 6 milionů korun 43 školám na nákup moderních počítačů, notebooků, tabletů, dataprojektorů nebo také softwarů pro výuku,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a doplnil, že příspěvek na jednu školu se pohybuje v rozmezí od 50 do 280 tisíc korun.

Dalších skoro 2 a půl milionu celkově získá 29 gymnázií. „Za tyto peníze si školy pořídí odbornou literaturu a učební pomůcky jako jsou například různé měřicí přístroje, modely, výukové soupravy, chemikálie nebo sportovní vybavení do tělesné výchovy,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Další krajské finance šly na zlepšení podmínek školám, které se cíleně věnují a pracují s talenty. Moravskoslezský kraj tak navazuje na program ministerstva školství, které podporuje pedagogy základních a středních škol na základě úspěchů, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích. „Finančně jsme podpořili krajské školy, které měly úspěchy v krajských kolech soutěží. Věřím, že tyto prostředky napomohou intenzivnější práci s talenty. Nejvyšší částku, tedy 142 tisíc korun, obdrželo Mendelovo gymnázium v Opavě, které má v této oblasti mimořádné výsledky,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a dodal, že příspěvek získalo celkem 40 středních škol.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Novojičínska