Krajský úřad vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

10.08.2018
Ilustrační foto
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci.

Zpravidla je to doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorolo­gického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby; začátek a ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje krajský úřad pro celý kraj nebo jeho část.

V období sucha se zakazuje:


-rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování -hořlavých látek na volném prostranství apod.),
-kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
-používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,
-používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),
-odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
-jízda parní lokomotivy

Vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:

-volné a sjízdné lesní cesty,
-kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Novojičínska