Zastupitelstvo Frenštátu slavnostně zasedalo u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR

09.10.2018
Ilustrační foto
Ve čtvrtek 27. září 2018 se od 17 hodin konalo slavnostní zasedání Zastupitelstva města Frenštátu pod Radhoštěm. Netradičním místem tohoto zasedání se stal velký sál Domu kultury. Program zastupitelstva byl věnován 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Na počest tohoto výročí byl vysazen před Domem kultury Strom republiky. V rámci slavnostního programu byla také předána Cena starostky panu Daliboru Norskému a oceněny tři osobnosti z oblasti kulturního života a tři sportovní oddíly za svůj přínos ve sportu.

Po oficiální znělce města promluvila k více než 120 přítomným z řad zastupitelů, pozvaných hostů i široké veřejnosti starostka města Zdeňka Leščišinová. Taneční a pěvecké vystoupení plné lidových písní a říkadel patřilo dětem z mateřské školy Markova. Pod vedením svých učitelek Ireny Peterkové a Moniky Fojtíkové vystoupily v pásmu „Maličká su.“ Poutavá přednáška Martina Trubače z Muzea Novojičínska s názvem „Události vzniku Československé republiky ve Frenštátě pod Radhoštěm“ osvětlila frenštátským nejen samotné události vzniku ČSR obecně, ale také vykreslila obraz událostí a jejich vliv na život občanů v našem městě.

Jedno z nejvyšších ocenění města, Cenu starostky, obdržel pan Dalibor Norský. Cenu získal za celoživotní práci v oblasti kultury, tělovýchovy, za celospolečenský přínos a občanské postoje a za výrazný podíl na odchodu sovětských vojsk z Frenštátu pod Radhoštěm. Poděkování starostky pak patřilo paní Janě Šamánkové a panu Radomíru Golasovi, jakožto aktivním výrazným osobnostem našeho města na poli folkloru a kulturního života Frenštátu pod Radhoštěm a paní Ivaně Klvaňové, dlouholeté vedoucí smíšeného pěveckého sboru Garrendo a propagátorce sborového zpěvu. Za činnost v oblasti sportu, rozvoje sportovních aktivit, za dosažené sportovní úspěchy a reprezentaci města předala starostka poděkování Oddílu sportovní gymnastiky, Oddílu skoku na lyžích a Plaveckému oddílu TJ Frenštát pod Radhoštěm. „Žijí a pracují mezi námi lidé, kteří se významnou měrou podílejí na rozvoji občanského života v našem městě, ať už v oblasti sportu, kultury, společenských aktivit a to bez ohledu na nároky, které to pro ně představuje a jejich osobní prospěch. Je jich celá řada a já bych jim všem chtěla touto cestou veřejně poděkovat, i když ocenit tímto způsobem můžeme pouze některé,“ doplnila starostka města.

Ceny v soutěži „Zeptej se rodičů a prarodičů“, jejímž tématem bylo 100 let československé republiky, převzalo 10 nejlepších žáků a studentů frenštátských základních a středních škol. Všech 97 zúčastněných výtvarných a literárních prací bylo vystaveno ve foyer Domu kultury. „Soutěž organizovalo Masarykovo demokratické hnutí. Ceny věnovala Nadace Dra Eduarda Parmy a Betty Parmové a město Frenštát pod Radhoštěm,“ uvedla Petra Šmajstrlová z Masarykova demokratického hnutí. Krátce za spolupráci s městem Frenštát pod Radhoštěm poděkoval pan Jiří Novotný, starosta Trojanovic a pan Drahomír Strnadel, předseda Matice Radhošťské.

Poté se již všichni zúčastnění odebrali před Dům kultury, kde společně vysadili Strom republiky, národní strom Čechů a Slováků, lípu. „Tento strom bude příštím generacím připomínat výjimečné výročí sta let vzniku našeho státu. Naváže také na jubilejní strom vysazený v roce 1919 na nám Míru, Lípu republiky. Společně pak ponesou poselství naší národní historie a hrdosti,“ řekla starostka města. Význam okamžiku podtrhl svým provedením československé národní hymny a dalších lidových písní pěvecký sbor Nyklband.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Novojičínska